Naposledy aktualizováno: 25.04.2022 09:36:30
Na úvodní stranu

Místní knihovna Skalka

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

 

VE STUDOVNĚ-ČÍTÁRNĚ

 

Čtenářské poplatky:

 

-zápisné na kalendářní rok

- dospělí………………………………..…50,- kč

-  děti a mládež do 15 let............…30,- kč

 

 

 

Upomínky:

 

1.upomínka…………………………………………40,- kč

2.upomínka…………………………………………60,- kč

3.upomínka…………………………………………80,- kč

Doporučená upomínka – upomínací dopis………100,- kč

 

 

 

Ztráta, poškození:

 

časopisu……tržní cena časopisu + 30,- kč /manipulační poplatek/

 

Ztráta čtenářského průkazu:  10,- kč

 

 

 

Služby:

 

Tisk a skenování s následným tiskem

-pouze formát A4…jednostranně 4,- kč……oboustranně 7,- kč

-zakoupení diskety………10,- kč